2014 Cadouri de la Smithfield

Firma Smithfield le-a adus boboceilor din clasa pregătitoare și clasa I rechizite cu ocazia începerii noului an școlar.

 

From 2014 Cadouri de la Smithfield pt clasa pregătitoare și clasa I. Posted by Scoala Parta on 9/18/2014 (15 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2 

Deschidere an școlar 2014-2015

Bun venit la Școala Gimnazială Parța! An școlar 2014-2015.

 

From 2014 Deschiderea festivă a anului școlar 2014-2015. Posted by Scoala Parta on 9/18/2014 (37 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2 

Școala Gimnazială Parța, parteneră într-un proiect european Leonardo Da Vinci

 sigla

 În perioada 2013-2015, Școala Gimnazială Parța este implicată într-un proiect european Leonardo da Vinci ce presupune mobilitatea unui număr de 6 cadre didactice ale unității noastre la Roma (Italia), în vederea unor stagii de formare profesională.

Denumire proiect:PROFESOR FORMAT-ELEV MOTIVAT=PROGRES SCOLAR SI PROFESIONAL ASIGURAT

Program:LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Subprogram:

LEONARDO DA VINCI

Tip actiune:

MOBILITATE

Actiunea:

PEOPLE ON LABOR MARKET

Perioada de derulare:

2013-2015

Valoare grant aprobata:

159.720,00 euro

OBIECTIVE PROIECT

 1. Imbunatatirea competenţelor de suport educaţional, consiliere şcolară şi profesională pentru elevi
 1. Formarea atitudinii proactive în cooptarea părinţilor în parteneriatul real şcoală-familie
 1. Dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale de gestionare a situaţiilor conflictuale educaţionale

4. Îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice de creare a unui mediu educaţional prietenos

REZULTATE PROIECT

La nivelul participanţilor:-îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice de management al clasei;-formarea/imbunatatirea/perfectionarea competenţelor de suport motivational si educaţional pentru elevişi părinţi;-creşterea gradului de implicare personala activă în scoala;-îmbunătăţirea competenţelor sociale si de comunicare.-elaborare articol/material privind rezultatele stagiului, sustenabilitatea, efectele personale si profesionale,sugestii si propuneri etc-materialele vor fi publicate online, cu ISBN-cel putin 3 participanti/scoala

-realizare exemple de buna practica privind motivarea si suportul educational postate pe

www.didactic.ro-toti participantii la stagii

 

La nivel de şcoală:

-asigurarea transferului de know-how spre alti colegi din şcoală şi comunitate

-creşterea disponibilităţii scolilor de a aplica pentru proiecte cu finanţare europeană

-evaluarea obiectiva a propunerilor de imbunatatire a mediului scolar si insusirea acestora prin adaptarea lor

la specificul si posibilitatile scolii

-info point despre proiect pe site-ul şcolilor-link site-ul proiectului

-realizare panou informativ de promovare a proiectului in scoala

 

La nivel de comunitate:

-reducerea fenomenelor negative legate de abandon, absenteism, regres şcolar.

-implicarea in consilierea si sprijinul financiar pentru derularea de fonduri europene  pentru proiecte

de formare profesională

-cooptarea diverselor categorii de stakeholderi educaţionali in derularea actului educational formal.

-iniţierea unei dezbateri locale/zonale privind motivatia si suportul educational oferit de scoli.-5 oct.

Ziua Educatiei

-organizarea a 2 întâlniri cu ONG-uri din domeniul educatiei

-implicarea în cel putin 3 actiuni comunitare privind sprijinul copiilor si familiilor cu probleme.

ŞCOLI PARTENERE

 1. Colegiul Tehnic ,, Valeriu Braniste” Lugoj, Timis-aplicant principal
 1. Scoala Gimnaziala ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timis-scoala partenera
 1. Liceul Tehnologic ,, Traian Grozavescu” Nadrag, Timis-scoala partenera
 1. Scoala Gimnaziala Parta, Timis-scoala partenera
 1. Scoala Gimnaziala Nr.1 Timisoara, Timis-scoala partenera
 1. Liceul Tehnologic Dacia Caransebes, Caras Severin-scoala partenera
 1. Liceul Teoretic ,,Emil Racovita” Baia Mare, Maramures-scoala partenera
 1. Colegiul Tehnic ,, Miron Costin” Roman, Neamt-scoala partenera
            În cadrul proiectului există 4 fluxuri de mobilitate a câte 15 profesori/flux

În aprilie și iulie 2014 au participat la mobilitatea de la Roma prof. Stăiculescu Gheorghe, prof. Drăgan Emilia și prof. Drăgan Daniel, urmând ca în fluxurile 3 și 4 (februarie, martie 2015) să participe prof. Buzilă Virginia, prof. Gruin Radu și prof. Borovic Mihaela.

Este o mare oportunitate pentru școala noastră să participe la un proiect de o asemenea anvergură, având în vedere că orice cadru didactic poate fi implicat doar o dată în viață într-o mobilitate Leonardo da Vinci.

Fiecare dintre părțile implicate în proiect a avut o serie de atribuții pe care le-a dus cu succes la îndeplinire:

 

Colegiul Tehnic ,,Valeriu Braniște” din Lugoj, ca beneficiar principal al proiectului, s-a implicat astfel:

 1. a scris, aplicat și câștigat proiectul
 2. a organizat parteneriatul între școlile din România, respectiv parteneriatul cu IACP
 3. a declanșat procedurile de selecție
 4. a ținut legătura cu IACP, cu Agenția Națională, a conceput, completat documente specifice
 5. a organizat pregătirea lingvistică, pedagogică și culturală
 6. a organizat deplasarea noastră: transport intern și internațional
 7. a facut plăți pentru cazare, masă, transfer aeroport, transport intern, cheltuieli personale, etc
 8. a asigurat monitorizarea mobilității prin dl Cosmin Gheorghe
 9. a semnat documente și certificate
 10. a asigurat contact permanent cu participanții, pentru orice problemă

Școala Gimnazială Parța în calitate de școală parteneră, s-a implicat, conform protocolului de parteneriat, în următoarele activități ale mobilității:

1.organizarea promovării proiectului în școală

 1. stabilirea componenței subechipei de proiect
 2. organizarea selecției, conform procedurii
 3. stabilirea listei participanților
 4. asigurarea suplinirii cadrelor didactice participante
 5. diseminarea rezultatelor

IACP, ca organizație de primire, s-a implicat în următoarele activități:

 1. a asigurat transferul de la și la aeroport
 2. a identificat spațiul de cazare și de masă
 3. a organizat formarea efectivă, întâlniri, studii de caz
 4. a pus la dispoziție formatori
 5. a oferit informații organizatorice solicitate
 6. a semnat documentele specifice
 7. a asigurat monitorizarea prin dl Zucconi
 8. a eliberat certificat de cunoaștere a metodei Gordon.

 

La Roma, formarea profesională a fost asigurată de către o organizație specializată pe problematici motivaționale, de comunicare și rezolvare de conflicte- Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona Roma, Italia-partener în proiect. Formatori au fost Marta Borrelli, Cristina Bivona , Alberto Zucconi, iar în una dintre zile am discutat despre situațiile concrete din școala italiană cu Mario Meringolo, profesor care folosește metoda Gordon. Pe parcursul celor 80 de ore de curs s-a facut referire la : abordarea centrată pe persoană, fereastra comportamentală, relații eficiente profesor-elevi, ascultarea activă, folosirea mesajelor la persoana I, condițiile necesare pentru a promova schimbarea în mediile educaționale, gestionarea la scoală a comportamentelor inacceptabile, soluționarea conflictelor prin folosirea metodei ,,avantajului reciproc”, greșeli care trebuie evitate la școală , transformarea sălii de clasă într-un mediu de învățare eficient, promovarea autoeficacității și stimei de sine în școală. Au fost activități numeroase: raport personal zilnic, prezentări power point, discuții de grup, jocuri de rol, studiu de caz, masă rotundă, dezbateri, exerciții, proiect, schimb de experiență, integrare cognitivă a experienței. Pornind de la exemple concrete, metoda poate oferi instrumentele necesare pentru îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare și relaționare a profesorilor cu elevii. Activitățile desfășurate au avut rolul de a ne face să înțelegem și să vedem noi posibilități de rezolvare a problemelor apărute în activitatea managerială, didactică și chiar în viața personală. Discuțiile de grup, schimbul de experiență, prezentarea propriilor probleme și preocupări, toate au reprezentat o sursă de învățare pentru toți cei prezenți, obiectivul urmărit fiind acela de a învăța teoretic și practic, prin prisma metodei Gordon, care sunt căile de reușită sigure pentru motivare și progres școlar și personal a elevilor din România. La finalul formării, am abordat, din perspectiva experienței personale și a specificului școlii pe care o reprezentăm, una dintre temele abordate, aceasta fiind de fapt, evaluarea finală a formarii. La activități a fost prezent, ca monitor, domnul Cosmin Gheorghe, din partea beneficiarului român, care a avut discuții cu noi, dar și cu formatorii și care a monitorizat proiectul din toate punctele de vedere.

Odată ajunși în fosta capitală a Imperiului Roman, activitățile au fost multiple, de ordin profesional, cultural sau turistic: am vizitat „Accademia di Romania”, instituție de cultură care datează din perioada interbelică și care există datorită Regilor Ferdinand și Carol al II-lea, datorită lui V. Pârvan și B.N.R. Aici am asistat la o expoziție, am vizitat incinta, am stat de vorbă cu bursierii statului român care studiază și locuiesc aici. Într-o altă zi am vizitat sediul Măicuțelor Franciscane unde am aflat care este rolul și misiunea lor, în special în zonele defavorizate. Ne-am bucurat să ne aflăm apoi, la Biserica Greco Catolică Română din Via delle Coppelle unde am asistat la slujbă și am stat de vorbă cu părinții români care lucrează în Italia și ai căror copii învață în școlile din România. Au fost activități intense de culturalizare.

În timpul liber am vizitat și am admirat obiectivele turistice celebre ale Romei, descoperind la fiecare pas și altele, necunoscute până atunci. Am văzut Colosseum-ul, Forul Roman, Columna lui Traian, Palatul Vittorio Emanuele, Pantheonul, Catedrala San Pietro in Vincoli, Catedrala San Pietro, Capela Sixtina, Piazza San Pietro, Muzeul Vaticanului, Fontana di Trevi, Piazza Spagna cu celebrele trepte spaniole, Piazza Navona, Catedrala San Giovanni Laterano, Catedrala Santa Maria Maggiore. Roma este un oraș încărcat de istorie, astfel că la fiecare pas descoperi ceva fascinant: o “piazză”, o biserică, o fântână, un vestigiu roman, etc. Este un oraș fermecător care atrage anual milioane de turiști. Este un oraș în care nu te plictisești niciodată și vrei să revezi, iar și iar, frumusețile lui.

Majoritatea vizitelor le-am făcut cu grupul de colegi, având astfel oportunitatea să ne cunoaștem mai bine, să facem cumpărături (Roma este un oraș pentru toate buzunarele), să imortalizăm toate frumusețile orașului și să schimbăm păreri despre modul în care fiecare a perceput imaginea Romei și a locuitorilor ei.

Participarea la acest proiect constituie dovada dorinței de  perfecționare continuă și preocuparea pentru îmbunătățirea competențelor de suport motivațional și educațional pentru elevi și părinți. Aceste competențe dobândite contribuie la completarea dezvoltării personale. După această experiență pozitivă considerăm ca am putea asigura transferul de cunoștințe dobândite privind metoda Gordon spre alți colegi din școală și comunitate. Susținem ideea managerului de proiect și a colegilor pentru a se face demersuri în vederea acreditării  acestui program de formare. De asemenea, ca urmare a faptului că școala noastră este parteneră în acest proiect este un semn de recunoștință pentru munca depusă de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Parța, unitate de învățământ din mediul rural, și care încearcă să se alinieze metodelor moderne de abordare a activităților didactice și nedidactice folosite cu succes și de timp îndelungat de alte state ale Uniunii Europene.

Prin participarea la acest curs de formare ne-am îmbunătățit competențele psihopedagogice, de relaționare și comunicare, și de management al clasei de elevi. Studiind metoda Gordon avem convingerea că pentru o comunicare eficientă cu elevii este nevoie să găsim cele mai potrivite strategii de rezolvare a conflictelor. Folosind mesajele la persoana I, ascultarea activă, tehnica negocierii vom avea parte de o relaționare mai eficientă cu elevii. În timpul activităților coordonate de formatori ne-am cunoscut mai bine colegii de grup, ne-am împărtășit experiențele proprii, am învățat lucruri noi unii de la alții și am încercat să găsim împreună soluții pentru programele de îmbunătățire a climatului clasei. Pentru noi, participarea la această formare a reprezentat o experiență pozitivă, care ne-a dat ocazia să cunoaștem oameni plăcuți cu care am legat prietenii și cu care vom păstra legătura pentru a ne consulta în aplicarea metodei Gordon în școlile noastre.

 

Prof. Emilia Drăgan
Prof. Daniel Drăgan


„ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARȚA,
PARTENERĂ ÎNTR-UN PROIECT EUROPEAN
”LEONARDO DA VINCI”

În perioada 2013-2015, Școala Gimnazială Parța este implicată într-un proiect european Leonardo da Vinci ce presupune mobilitatea unui număr de 6 cadre didactice ale unității noastre la Roma (Italia), în vederea unor stagii de formare profesională.
Denumire proiect:
PROFESOR FORMAT-ELEV MOTIVAT=PROGRES SCOLAR SI PROFESIONAL ASIGURAT

Program:
LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Subprogram:
LEONARDO DA VINCI

Tip actiune:
MOBILITATE

Actiunea:
PEOPLE ON LABOR MARKET

Perioada de derulare:
2013-2015

Valoare grant aprobata:
159.720,00 euro

OBIECTIVE PROIECT

1. Imbunatatirea competenţelor de suport educaţional, consiliere şcolară şi profesională pentru elevi

2. Formarea atitudinii proactive în cooptarea părinţilor în parteneriatul real şcoală-familie

3. Dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale de gestionare a situaţiilor conflictuale educaţionale

4. Îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice de creare a unui mediu educaţional prietenos

REZULTATE PROIECT
La nivelul participanţilor:
-îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice de management al clasei;
-formarea/imbunatatirea/perfectionarea competenţelor de suport motivational si educaţional pentru elevi
şi părinţi;
-creşterea gradului de implicare personala activă în scoala;
-îmbunătăţirea competenţelor sociale si de comunicare.
-elaborare articol/material privind rezultatele stagiului, sustenabilitatea, efectele personale si profesionale,
sugestii si propuneri etc-
materialele vor fi publicate online, cu ISBN-cel putin 3 participanti/scoala
-realizare exemple de buna practica privind motivarea si suportul educational postate pe
www.didactic.ro-toti participantii la stagii

La nivel de şcoală:
-asigurarea transferului de know-how spre alti colegi din şcoală şi comunitate
-creşterea disponibilităţii scolilor de a aplica pentru proiecte cu finanţare europeană
-evaluarea obiectiva a propunerilor de imbunatatire a mediului scolar si insusirea acestora prin adaptarea lor
la specificul si posibilitatile scolii
-info point despre proiect pe site-ul şcolilor-link site-ul proiectului
-realizare panou informativ de promovare a proiectului in scoala

La nivel de comunitate:
-reducerea fenomenelor negative legate de abandon, absenteism, regres şcolar.
-implicarea in consilierea si sprijinul financiar pentru derularea de fonduri europene pentru proiecte
de formare profesională
-cooptarea diverselor categorii de stakeholderi educaţionali in derularea actului educational formal.
-iniţierea unei dezbateri locale/zonale privind motivatia si suportul educational oferit de scoli.-5 oct.
Ziua Educatiei
-organizarea a 2 întâlniri cu ONG-uri din domeniul educatiei
-implicarea în cel putin 3 actiuni comunitare privind sprijinul copiilor si familiilor cu probleme.

ŞCOLI PARTENERE
1. Colegiul Tehnic ,, Valeriu Braniste” Lugoj, Timis -aplicant principal

2. Scoala Gimnaziala ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timis -scoala partenera

3. Liceul Tehnologic ,, Traian Grozavescu” Nadrag, Timis -scoala partenera

4. Scoala Gimnaziala Parta, Timis -scoala partenera

5. Scoala Gimnaziala Nr.1 Timisoara, Timis -scoala partenera

6. Liceul Tehnologic Dacia Caransebes, Caras Severin -scoala partenera

7. Liceul Teoretic ,,Emil Racovita” Baia Mare, Maramures -scoala partenera

8. Colegiul Tehnic ,, Miron Costin” Roman, Neamt -scoala partenera

În cadrul proiectului există 4 fluxuri de mobilitate a câte 15 profesori/flux
În aprilie și iulie 2014 au participat la mobilitatea de la Roma prof. Stăiculescu Gheorghe, prof. Drăgan Emilia și prof. Drăgan Daniel, urmând ca în fluxurile 3 și 4 (februarie, martie 2015) să participe prof. Buzilă Virginia, prof. Gruin Radu și prof. Borovic Mihaela.
Este o mare oportunitate pentru școala noastră să participe la un proiect de o asemenea anvergură, având în vedere că orice cadru didactic poate fi implicat doar o dată în viață într-o mobilitate Leonardo da Vinci.
Fiecare dintre părțile implicate în proiect a avut o serie de atribuții pe care le-a dus cu succes la îndeplinire:

Colegiul Tehnic ,,Valeriu Braniște” din Lugoj, ca beneficiar principal al proiectului, s-a implicat astfel:
1. a scris, aplicat și câștigat proiectul
2. a organizat parteneriatul între școlile din România, respectiv parteneriatul cu IACP
3. a declanșat procedurile de selecție
4. a ținut legătura cu IACP, cu Agenția Națională, a conceput, completat documente specifice
5. a organizat pregătirea lingvistică, pedagogică și culturală
6. a organizat deplasarea noastră: transport intern și internațional
7. a facut plăți pentru cazare, masă, transfer aeroport, transport intern, cheltuieli personale, etc
8. a asigurat monitorizarea mobilității prin dl Cosmin Gheorghe
9. a semnat documente și certificate
10. a asigurat contact permanent cu participanții, pentru orice problemă

Școala Gimnazială Parța în calitate de școală parteneră, s-a implicat, conform protocolului de parteneriat, în următoarele activități ale mobilității:
1.organizarea promovării proiectului în școală
2. stabilirea componenței subechipei de proiect
3. organizarea selecției, conform procedurii
3. stabilirea listei participanților
4. asigurarea suplinirii cadrelor didactice participante
5. diseminarea rezultatelor

IACP, ca organizație de primire, s-a implicat în următoarele activități:
1. a asigurat transferul de la și la aeroport
2. a identificat spațiul de cazare și de masă
3. a organizat formarea efectivă, întâlniri, studii de caz
4. a pus la dispoziție formatori
5. a oferit informații organizatorice solicitate
6. a semnat documentele specifice
7. a asigurat monitorizarea prin dl Zucconi
8. a eliberat certificat de cunoaștere a metodei Gordon.

La Roma, formarea profesională a fost asigurată de către o organizație specializată pe problematici motivaționale, de comunicare și rezolvare de conflicte- Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona Roma, Italia-partener în proiect. Formatori au fost Marta Borrelli, Cristina Bivona , Alberto Zucconi, iar în una dintre zile am discutat despre situațiile concrete din școala italiană cu Mario Meringolo, profesor care folosește metoda Gordon. Pe parcursul celor 80 de ore de curs s-a facut referire la : abordarea centrată pe persoană, fereastra comportamentală, relații eficiente profesor-elevi, ascultarea activă, folosirea mesajelor la persoana I, condițiile necesare pentru a promova schimbarea în mediile educaționale, gestionarea la scoală a comportamentelor inacceptabile, soluționarea conflictelor prin folosirea metodei ,,avantajului reciproc”, greșeli care trebuie evitate la școală , transformarea sălii de clasă într-un mediu de învățare eficient, promovarea autoeficacității și stimei de sine în școală. Au fost activități numeroase: raport personal zilnic, prezentări power point, discuții de grup, jocuri de rol, studiu de caz, masă rotundă, dezbateri, exerciții, proiect, schimb de experiență, integrare cognitivă a experienței. Pornind de la exemple concrete, metoda poate oferi instrumentele necesare pentru îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare și relaționare a profesorilor cu elevii. Activitățile desfășurate au avut rolul de a ne face să înțelegem și să vedem noi posibilități de rezolvare a problemelor apărute în activitatea managerială, didactică și chiar în viața personală. Discuțiile de grup, schimbul de experiență, prezentarea propriilor probleme și preocupări, toate au reprezentat o sursă de învățare pentru toți cei prezenți, obiectivul urmărit fiind acela de a învăța teoretic și practic, prin prisma metodei Gordon, care sunt căile de reușită sigure pentru motivare și progres școlar și personal a elevilor din România. La finalul formării, am abordat, din perspectiva experienței personale și a specificului școlii pe care o reprezentăm, una dintre temele abordate, aceasta fiind de fapt, evaluarea finală a formarii. La activități a fost prezent, ca monitor, domnul Cosmin Gheorghe, din partea beneficiarului român, care a avut discuții cu noi, dar și cu formatorii și care a monitorizat proiectul din toate punctele de vedere.
Odată ajunși în fosta capitală a Imperiului Roman, activitățile au fost multiple, de ordin profesional, cultural sau turistic: am vizitat „Accademia di Romania”, instituție de cultură care datează din perioada interbelică și care există datorită Regilor Ferdinand și Carol al II-lea, datorită lui V. Pârvan și B.N.R. Aici am asistat la o expoziție, am vizitat incinta, am stat de vorbă cu bursierii statului român care studiază și locuiesc aici. Într-o altă zi am vizitat sediul Măicuțelor Franciscane unde am aflat care este rolul și misiunea lor, în special în zonele defavorizate. Ne-am bucurat să ne aflăm apoi, la Biserica Greco Catolică Română din Via delle Coppelle unde am asistat la slujbă și am stat de vorbă cu părinții români care lucrează în Italia și ai căror copii învață în școlile din România. Au fost activități intense de culturalizare.
În timpul liber am vizitat și am admirat obiectivele turistice celebre ale Romei, descoperind la fiecare pas și altele, necunoscute până atunci. Am văzut Colosseum-ul, Forul Roman, Columna lui Traian, Palatul Vittorio Emanuele, Pantheonul, Catedrala San Pietro in Vincoli, Catedrala San Pietro, Capela Sixtina, Piazza San Pietro, Muzeul Vaticanului, Fontana di Trevi, Piazza Spagna cu celebrele trepte spaniole, Piazza Navona, Catedrala San Giovanni Laterano, Catedrala Santa Maria Maggiore. Roma este un oraș încărcat de istorie, astfel că la fiecare pas descoperi ceva fascinant: o “piazză”, o biserică, o fântână, un vestigiu roman, etc. Este un oraș fermecător care atrage anual milioane de turiști. Este un oraș în care nu te plictisești niciodată și vrei să revezi, iar și iar, frumusețile lui.
Majoritatea vizitelor le-am făcut cu grupul de colegi, având astfel oportunitatea să ne cunoaștem mai bine, să facem cumpărături (Roma este un oraș pentru toate buzunarele), să imortalizăm toate frumusețile orașului și să schimbăm păreri despre modul în care fiecare a perceput imaginea Romei și a locuitorilor ei.
Participarea la acest proiect constituie dovada dorinței de perfecționare continuă și preocuparea pentru îmbunătățirea competențelor de suport motivațional și educațional pentru elevi și părinți. Aceste competențe dobândite contribuie la completarea dezvoltării personale. După această experiență pozitivă considerăm ca am putea asigura transferul de cunoștințe dobândite privind metoda Gordon spre alți colegi din școală și comunitate. Susținem ideea managerului de proiect și a colegilor pentru a se face demersuri în vederea acreditării acestui program de formare. De asemenea, ca urmare a faptului că școala noastră este parteneră în acest proiect este un semn de recunoștință pentru munca depusă de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Parța, unitate de învățământ din mediul rural, și care încearcă să se alinieze metodelor moderne de abordare a activităților didactice și nedidactice folosite cu succes și de timp îndelungat de alte state ale Uniunii Europene.
Prin participarea la acest curs de formare ne-am îmbunătățit competențele psihopedagogice, de relaționare și comunicare, și de management al clasei de elevi. Studiind metoda Gordon avem convingerea că pentru o comunicare eficientă cu elevii este nevoie să găsim cele mai potrivite strategii de rezolvare a conflictelor. Folosind mesajele la persoana I, ascultarea activă, tehnica negocierii vom avea parte de o relaționare mai eficientă cu elevii. În timpul activităților coordonate de formatori ne-am cunoscut mai bine colegii de grup, ne-am împărtășit experiențele proprii, am învățat lucruri noi unii de la alții și am încercat să găsim împreună soluții pentru programele de îmbunătățire a climatului clasei. Pentru noi, participarea la această formare a reprezentat o experiență pozitivă, care ne-a dat ocazia să cunoaștem oameni plăcuți cu care am legat prietenii și cu care vom păstra legătura pentru a ne consulta în aplicarea metodei Gordon în școlile noastre.”

From ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARȚA, PARTENERĂ ÎNTR-UN PROIECT EUROPEAN.. Posted by Scoala Parta on 9/18/2014 (5 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2