Școala Gimnazială Parța, parteneră într-un proiect european Leonardo Da Vinci

 sigla

 În perioada 2013-2015, Școala Gimnazială Parța este implicată într-un proiect european Leonardo da Vinci ce presupune mobilitatea unui număr de 6 cadre didactice ale unității noastre la Roma (Italia), în vederea unor stagii de formare profesională.

Denumire proiect:PROFESOR FORMAT-ELEV MOTIVAT=PROGRES SCOLAR SI PROFESIONAL ASIGURAT

Program:LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Subprogram:

LEONARDO DA VINCI

Tip actiune:

MOBILITATE

Actiunea:

PEOPLE ON LABOR MARKET

Perioada de derulare:

2013-2015

Valoare grant aprobata:

159.720,00 euro

OBIECTIVE PROIECT

 1. Imbunatatirea competenţelor de suport educaţional, consiliere şcolară şi profesională pentru elevi
 1. Formarea atitudinii proactive în cooptarea părinţilor în parteneriatul real şcoală-familie
 1. Dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale de gestionare a situaţiilor conflictuale educaţionale

4. Îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice de creare a unui mediu educaţional prietenos

REZULTATE PROIECT

La nivelul participanţilor:-îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice de management al clasei;-formarea/imbunatatirea/perfectionarea competenţelor de suport motivational si educaţional pentru elevişi părinţi;-creşterea gradului de implicare personala activă în scoala;-îmbunătăţirea competenţelor sociale si de comunicare.-elaborare articol/material privind rezultatele stagiului, sustenabilitatea, efectele personale si profesionale,sugestii si propuneri etc-materialele vor fi publicate online, cu ISBN-cel putin 3 participanti/scoala

-realizare exemple de buna practica privind motivarea si suportul educational postate pe

www.didactic.ro-toti participantii la stagii

 

La nivel de şcoală:

-asigurarea transferului de know-how spre alti colegi din şcoală şi comunitate

-creşterea disponibilităţii scolilor de a aplica pentru proiecte cu finanţare europeană

-evaluarea obiectiva a propunerilor de imbunatatire a mediului scolar si insusirea acestora prin adaptarea lor

la specificul si posibilitatile scolii

-info point despre proiect pe site-ul şcolilor-link site-ul proiectului

-realizare panou informativ de promovare a proiectului in scoala

 

La nivel de comunitate:

-reducerea fenomenelor negative legate de abandon, absenteism, regres şcolar.

-implicarea in consilierea si sprijinul financiar pentru derularea de fonduri europene  pentru proiecte

de formare profesională

-cooptarea diverselor categorii de stakeholderi educaţionali in derularea actului educational formal.

-iniţierea unei dezbateri locale/zonale privind motivatia si suportul educational oferit de scoli.-5 oct.

Ziua Educatiei

-organizarea a 2 întâlniri cu ONG-uri din domeniul educatiei

-implicarea în cel putin 3 actiuni comunitare privind sprijinul copiilor si familiilor cu probleme.

ŞCOLI PARTENERE

 1. Colegiul Tehnic ,, Valeriu Braniste” Lugoj, Timis-aplicant principal
 1. Scoala Gimnaziala ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timis-scoala partenera
 1. Liceul Tehnologic ,, Traian Grozavescu” Nadrag, Timis-scoala partenera
 1. Scoala Gimnaziala Parta, Timis-scoala partenera
 1. Scoala Gimnaziala Nr.1 Timisoara, Timis-scoala partenera
 1. Liceul Tehnologic Dacia Caransebes, Caras Severin-scoala partenera
 1. Liceul Teoretic ,,Emil Racovita” Baia Mare, Maramures-scoala partenera
 1. Colegiul Tehnic ,, Miron Costin” Roman, Neamt-scoala partenera
            În cadrul proiectului există 4 fluxuri de mobilitate a câte 15 profesori/flux

În aprilie și iulie 2014 au participat la mobilitatea de la Roma prof. Stăiculescu Gheorghe, prof. Drăgan Emilia și prof. Drăgan Daniel, urmând ca în fluxurile 3 și 4 (februarie, martie 2015) să participe prof. Buzilă Virginia, prof. Gruin Radu și prof. Borovic Mihaela.

Este o mare oportunitate pentru școala noastră să participe la un proiect de o asemenea anvergură, având în vedere că orice cadru didactic poate fi implicat doar o dată în viață într-o mobilitate Leonardo da Vinci.

Fiecare dintre părțile implicate în proiect a avut o serie de atribuții pe care le-a dus cu succes la îndeplinire:

 

Colegiul Tehnic ,,Valeriu Braniște” din Lugoj, ca beneficiar principal al proiectului, s-a implicat astfel:

 1. a scris, aplicat și câștigat proiectul
 2. a organizat parteneriatul între școlile din România, respectiv parteneriatul cu IACP
 3. a declanșat procedurile de selecție
 4. a ținut legătura cu IACP, cu Agenția Națională, a conceput, completat documente specifice
 5. a organizat pregătirea lingvistică, pedagogică și culturală
 6. a organizat deplasarea noastră: transport intern și internațional
 7. a facut plăți pentru cazare, masă, transfer aeroport, transport intern, cheltuieli personale, etc
 8. a asigurat monitorizarea mobilității prin dl Cosmin Gheorghe
 9. a semnat documente și certificate
 10. a asigurat contact permanent cu participanții, pentru orice problemă

Școala Gimnazială Parța în calitate de școală parteneră, s-a implicat, conform protocolului de parteneriat, în următoarele activități ale mobilității:

1.organizarea promovării proiectului în școală

 1. stabilirea componenței subechipei de proiect
 2. organizarea selecției, conform procedurii
 3. stabilirea listei participanților
 4. asigurarea suplinirii cadrelor didactice participante
 5. diseminarea rezultatelor

IACP, ca organizație de primire, s-a implicat în următoarele activități:

 1. a asigurat transferul de la și la aeroport
 2. a identificat spațiul de cazare și de masă
 3. a organizat formarea efectivă, întâlniri, studii de caz
 4. a pus la dispoziție formatori
 5. a oferit informații organizatorice solicitate
 6. a semnat documentele specifice
 7. a asigurat monitorizarea prin dl Zucconi
 8. a eliberat certificat de cunoaștere a metodei Gordon.

 

La Roma, formarea profesională a fost asigurată de către o organizație specializată pe problematici motivaționale, de comunicare și rezolvare de conflicte- Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona Roma, Italia-partener în proiect. Formatori au fost Marta Borrelli, Cristina Bivona , Alberto Zucconi, iar în una dintre zile am discutat despre situațiile concrete din școala italiană cu Mario Meringolo, profesor care folosește metoda Gordon. Pe parcursul celor 80 de ore de curs s-a facut referire la : abordarea centrată pe persoană, fereastra comportamentală, relații eficiente profesor-elevi, ascultarea activă, folosirea mesajelor la persoana I, condițiile necesare pentru a promova schimbarea în mediile educaționale, gestionarea la scoală a comportamentelor inacceptabile, soluționarea conflictelor prin folosirea metodei ,,avantajului reciproc”, greșeli care trebuie evitate la școală , transformarea sălii de clasă într-un mediu de învățare eficient, promovarea autoeficacității și stimei de sine în școală. Au fost activități numeroase: raport personal zilnic, prezentări power point, discuții de grup, jocuri de rol, studiu de caz, masă rotundă, dezbateri, exerciții, proiect, schimb de experiență, integrare cognitivă a experienței. Pornind de la exemple concrete, metoda poate oferi instrumentele necesare pentru îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare și relaționare a profesorilor cu elevii. Activitățile desfășurate au avut rolul de a ne face să înțelegem și să vedem noi posibilități de rezolvare a problemelor apărute în activitatea managerială, didactică și chiar în viața personală. Discuțiile de grup, schimbul de experiență, prezentarea propriilor probleme și preocupări, toate au reprezentat o sursă de învățare pentru toți cei prezenți, obiectivul urmărit fiind acela de a învăța teoretic și practic, prin prisma metodei Gordon, care sunt căile de reușită sigure pentru motivare și progres școlar și personal a elevilor din România. La finalul formării, am abordat, din perspectiva experienței personale și a specificului școlii pe care o reprezentăm, una dintre temele abordate, aceasta fiind de fapt, evaluarea finală a formarii. La activități a fost prezent, ca monitor, domnul Cosmin Gheorghe, din partea beneficiarului român, care a avut discuții cu noi, dar și cu formatorii și care a monitorizat proiectul din toate punctele de vedere.

Odată ajunși în fosta capitală a Imperiului Roman, activitățile au fost multiple, de ordin profesional, cultural sau turistic: am vizitat „Accademia di Romania”, instituție de cultură care datează din perioada interbelică și care există datorită Regilor Ferdinand și Carol al II-lea, datorită lui V. Pârvan și B.N.R. Aici am asistat la o expoziție, am vizitat incinta, am stat de vorbă cu bursierii statului român care studiază și locuiesc aici. Într-o altă zi am vizitat sediul Măicuțelor Franciscane unde am aflat care este rolul și misiunea lor, în special în zonele defavorizate. Ne-am bucurat să ne aflăm apoi, la Biserica Greco Catolică Română din Via delle Coppelle unde am asistat la slujbă și am stat de vorbă cu părinții români care lucrează în Italia și ai căror copii învață în școlile din România. Au fost activități intense de culturalizare.

În timpul liber am vizitat și am admirat obiectivele turistice celebre ale Romei, descoperind la fiecare pas și altele, necunoscute până atunci. Am văzut Colosseum-ul, Forul Roman, Columna lui Traian, Palatul Vittorio Emanuele, Pantheonul, Catedrala San Pietro in Vincoli, Catedrala San Pietro, Capela Sixtina, Piazza San Pietro, Muzeul Vaticanului, Fontana di Trevi, Piazza Spagna cu celebrele trepte spaniole, Piazza Navona, Catedrala San Giovanni Laterano, Catedrala Santa Maria Maggiore. Roma este un oraș încărcat de istorie, astfel că la fiecare pas descoperi ceva fascinant: o “piazză”, o biserică, o fântână, un vestigiu roman, etc. Este un oraș fermecător care atrage anual milioane de turiști. Este un oraș în care nu te plictisești niciodată și vrei să revezi, iar și iar, frumusețile lui.

Majoritatea vizitelor le-am făcut cu grupul de colegi, având astfel oportunitatea să ne cunoaștem mai bine, să facem cumpărături (Roma este un oraș pentru toate buzunarele), să imortalizăm toate frumusețile orașului și să schimbăm păreri despre modul în care fiecare a perceput imaginea Romei și a locuitorilor ei.

Participarea la acest proiect constituie dovada dorinței de  perfecționare continuă și preocuparea pentru îmbunătățirea competențelor de suport motivațional și educațional pentru elevi și părinți. Aceste competențe dobândite contribuie la completarea dezvoltării personale. După această experiență pozitivă considerăm ca am putea asigura transferul de cunoștințe dobândite privind metoda Gordon spre alți colegi din școală și comunitate. Susținem ideea managerului de proiect și a colegilor pentru a se face demersuri în vederea acreditării  acestui program de formare. De asemenea, ca urmare a faptului că școala noastră este parteneră în acest proiect este un semn de recunoștință pentru munca depusă de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Parța, unitate de învățământ din mediul rural, și care încearcă să se alinieze metodelor moderne de abordare a activităților didactice și nedidactice folosite cu succes și de timp îndelungat de alte state ale Uniunii Europene.

Prin participarea la acest curs de formare ne-am îmbunătățit competențele psihopedagogice, de relaționare și comunicare, și de management al clasei de elevi. Studiind metoda Gordon avem convingerea că pentru o comunicare eficientă cu elevii este nevoie să găsim cele mai potrivite strategii de rezolvare a conflictelor. Folosind mesajele la persoana I, ascultarea activă, tehnica negocierii vom avea parte de o relaționare mai eficientă cu elevii. În timpul activităților coordonate de formatori ne-am cunoscut mai bine colegii de grup, ne-am împărtășit experiențele proprii, am învățat lucruri noi unii de la alții și am încercat să găsim împreună soluții pentru programele de îmbunătățire a climatului clasei. Pentru noi, participarea la această formare a reprezentat o experiență pozitivă, care ne-a dat ocazia să cunoaștem oameni plăcuți cu care am legat prietenii și cu care vom păstra legătura pentru a ne consulta în aplicarea metodei Gordon în școlile noastre.

 

Prof. Emilia Drăgan
Prof. Daniel Drăgan


„ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARȚA,
PARTENERĂ ÎNTR-UN PROIECT EUROPEAN
”LEONARDO DA VINCI”

În perioada 2013-2015, Școala Gimnazială Parța este implicată într-un proiect european Leonardo da Vinci ce presupune mobilitatea unui număr de 6 cadre didactice ale unității noastre la Roma (Italia), în vederea unor stagii de formare profesională.
Denumire proiect:
PROFESOR FORMAT-ELEV MOTIVAT=PROGRES SCOLAR SI PROFESIONAL ASIGURAT

Program:
LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Subprogram:
LEONARDO DA VINCI

Tip actiune:
MOBILITATE

Actiunea:
PEOPLE ON LABOR MARKET

Perioada de derulare:
2013-2015

Valoare grant aprobata:
159.720,00 euro

OBIECTIVE PROIECT

1. Imbunatatirea competenţelor de suport educaţional, consiliere şcolară şi profesională pentru elevi

2. Formarea atitudinii proactive în cooptarea părinţilor în parteneriatul real şcoală-familie

3. Dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale de gestionare a situaţiilor conflictuale educaţionale

4. Îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice de creare a unui mediu educaţional prietenos

REZULTATE PROIECT
La nivelul participanţilor:
-îmbunătăţirea competenţelor psihopedagogice de management al clasei;
-formarea/imbunatatirea/perfectionarea competenţelor de suport motivational si educaţional pentru elevi
şi părinţi;
-creşterea gradului de implicare personala activă în scoala;
-îmbunătăţirea competenţelor sociale si de comunicare.
-elaborare articol/material privind rezultatele stagiului, sustenabilitatea, efectele personale si profesionale,
sugestii si propuneri etc-
materialele vor fi publicate online, cu ISBN-cel putin 3 participanti/scoala
-realizare exemple de buna practica privind motivarea si suportul educational postate pe
www.didactic.ro-toti participantii la stagii

La nivel de şcoală:
-asigurarea transferului de know-how spre alti colegi din şcoală şi comunitate
-creşterea disponibilităţii scolilor de a aplica pentru proiecte cu finanţare europeană
-evaluarea obiectiva a propunerilor de imbunatatire a mediului scolar si insusirea acestora prin adaptarea lor
la specificul si posibilitatile scolii
-info point despre proiect pe site-ul şcolilor-link site-ul proiectului
-realizare panou informativ de promovare a proiectului in scoala

La nivel de comunitate:
-reducerea fenomenelor negative legate de abandon, absenteism, regres şcolar.
-implicarea in consilierea si sprijinul financiar pentru derularea de fonduri europene pentru proiecte
de formare profesională
-cooptarea diverselor categorii de stakeholderi educaţionali in derularea actului educational formal.
-iniţierea unei dezbateri locale/zonale privind motivatia si suportul educational oferit de scoli.-5 oct.
Ziua Educatiei
-organizarea a 2 întâlniri cu ONG-uri din domeniul educatiei
-implicarea în cel putin 3 actiuni comunitare privind sprijinul copiilor si familiilor cu probleme.

ŞCOLI PARTENERE
1. Colegiul Tehnic ,, Valeriu Braniste” Lugoj, Timis -aplicant principal

2. Scoala Gimnaziala ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timis -scoala partenera

3. Liceul Tehnologic ,, Traian Grozavescu” Nadrag, Timis -scoala partenera

4. Scoala Gimnaziala Parta, Timis -scoala partenera

5. Scoala Gimnaziala Nr.1 Timisoara, Timis -scoala partenera

6. Liceul Tehnologic Dacia Caransebes, Caras Severin -scoala partenera

7. Liceul Teoretic ,,Emil Racovita” Baia Mare, Maramures -scoala partenera

8. Colegiul Tehnic ,, Miron Costin” Roman, Neamt -scoala partenera

În cadrul proiectului există 4 fluxuri de mobilitate a câte 15 profesori/flux
În aprilie și iulie 2014 au participat la mobilitatea de la Roma prof. Stăiculescu Gheorghe, prof. Drăgan Emilia și prof. Drăgan Daniel, urmând ca în fluxurile 3 și 4 (februarie, martie 2015) să participe prof. Buzilă Virginia, prof. Gruin Radu și prof. Borovic Mihaela.
Este o mare oportunitate pentru școala noastră să participe la un proiect de o asemenea anvergură, având în vedere că orice cadru didactic poate fi implicat doar o dată în viață într-o mobilitate Leonardo da Vinci.
Fiecare dintre părțile implicate în proiect a avut o serie de atribuții pe care le-a dus cu succes la îndeplinire:

Colegiul Tehnic ,,Valeriu Braniște” din Lugoj, ca beneficiar principal al proiectului, s-a implicat astfel:
1. a scris, aplicat și câștigat proiectul
2. a organizat parteneriatul între școlile din România, respectiv parteneriatul cu IACP
3. a declanșat procedurile de selecție
4. a ținut legătura cu IACP, cu Agenția Națională, a conceput, completat documente specifice
5. a organizat pregătirea lingvistică, pedagogică și culturală
6. a organizat deplasarea noastră: transport intern și internațional
7. a facut plăți pentru cazare, masă, transfer aeroport, transport intern, cheltuieli personale, etc
8. a asigurat monitorizarea mobilității prin dl Cosmin Gheorghe
9. a semnat documente și certificate
10. a asigurat contact permanent cu participanții, pentru orice problemă

Școala Gimnazială Parța în calitate de școală parteneră, s-a implicat, conform protocolului de parteneriat, în următoarele activități ale mobilității:
1.organizarea promovării proiectului în școală
2. stabilirea componenței subechipei de proiect
3. organizarea selecției, conform procedurii
3. stabilirea listei participanților
4. asigurarea suplinirii cadrelor didactice participante
5. diseminarea rezultatelor

IACP, ca organizație de primire, s-a implicat în următoarele activități:
1. a asigurat transferul de la și la aeroport
2. a identificat spațiul de cazare și de masă
3. a organizat formarea efectivă, întâlniri, studii de caz
4. a pus la dispoziție formatori
5. a oferit informații organizatorice solicitate
6. a semnat documentele specifice
7. a asigurat monitorizarea prin dl Zucconi
8. a eliberat certificat de cunoaștere a metodei Gordon.

La Roma, formarea profesională a fost asigurată de către o organizație specializată pe problematici motivaționale, de comunicare și rezolvare de conflicte- Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona Roma, Italia-partener în proiect. Formatori au fost Marta Borrelli, Cristina Bivona , Alberto Zucconi, iar în una dintre zile am discutat despre situațiile concrete din școala italiană cu Mario Meringolo, profesor care folosește metoda Gordon. Pe parcursul celor 80 de ore de curs s-a facut referire la : abordarea centrată pe persoană, fereastra comportamentală, relații eficiente profesor-elevi, ascultarea activă, folosirea mesajelor la persoana I, condițiile necesare pentru a promova schimbarea în mediile educaționale, gestionarea la scoală a comportamentelor inacceptabile, soluționarea conflictelor prin folosirea metodei ,,avantajului reciproc”, greșeli care trebuie evitate la școală , transformarea sălii de clasă într-un mediu de învățare eficient, promovarea autoeficacității și stimei de sine în școală. Au fost activități numeroase: raport personal zilnic, prezentări power point, discuții de grup, jocuri de rol, studiu de caz, masă rotundă, dezbateri, exerciții, proiect, schimb de experiență, integrare cognitivă a experienței. Pornind de la exemple concrete, metoda poate oferi instrumentele necesare pentru îmbunătățirea aptitudinilor de comunicare și relaționare a profesorilor cu elevii. Activitățile desfășurate au avut rolul de a ne face să înțelegem și să vedem noi posibilități de rezolvare a problemelor apărute în activitatea managerială, didactică și chiar în viața personală. Discuțiile de grup, schimbul de experiență, prezentarea propriilor probleme și preocupări, toate au reprezentat o sursă de învățare pentru toți cei prezenți, obiectivul urmărit fiind acela de a învăța teoretic și practic, prin prisma metodei Gordon, care sunt căile de reușită sigure pentru motivare și progres școlar și personal a elevilor din România. La finalul formării, am abordat, din perspectiva experienței personale și a specificului școlii pe care o reprezentăm, una dintre temele abordate, aceasta fiind de fapt, evaluarea finală a formarii. La activități a fost prezent, ca monitor, domnul Cosmin Gheorghe, din partea beneficiarului român, care a avut discuții cu noi, dar și cu formatorii și care a monitorizat proiectul din toate punctele de vedere.
Odată ajunși în fosta capitală a Imperiului Roman, activitățile au fost multiple, de ordin profesional, cultural sau turistic: am vizitat „Accademia di Romania”, instituție de cultură care datează din perioada interbelică și care există datorită Regilor Ferdinand și Carol al II-lea, datorită lui V. Pârvan și B.N.R. Aici am asistat la o expoziție, am vizitat incinta, am stat de vorbă cu bursierii statului român care studiază și locuiesc aici. Într-o altă zi am vizitat sediul Măicuțelor Franciscane unde am aflat care este rolul și misiunea lor, în special în zonele defavorizate. Ne-am bucurat să ne aflăm apoi, la Biserica Greco Catolică Română din Via delle Coppelle unde am asistat la slujbă și am stat de vorbă cu părinții români care lucrează în Italia și ai căror copii învață în școlile din România. Au fost activități intense de culturalizare.
În timpul liber am vizitat și am admirat obiectivele turistice celebre ale Romei, descoperind la fiecare pas și altele, necunoscute până atunci. Am văzut Colosseum-ul, Forul Roman, Columna lui Traian, Palatul Vittorio Emanuele, Pantheonul, Catedrala San Pietro in Vincoli, Catedrala San Pietro, Capela Sixtina, Piazza San Pietro, Muzeul Vaticanului, Fontana di Trevi, Piazza Spagna cu celebrele trepte spaniole, Piazza Navona, Catedrala San Giovanni Laterano, Catedrala Santa Maria Maggiore. Roma este un oraș încărcat de istorie, astfel că la fiecare pas descoperi ceva fascinant: o “piazză”, o biserică, o fântână, un vestigiu roman, etc. Este un oraș fermecător care atrage anual milioane de turiști. Este un oraș în care nu te plictisești niciodată și vrei să revezi, iar și iar, frumusețile lui.
Majoritatea vizitelor le-am făcut cu grupul de colegi, având astfel oportunitatea să ne cunoaștem mai bine, să facem cumpărături (Roma este un oraș pentru toate buzunarele), să imortalizăm toate frumusețile orașului și să schimbăm păreri despre modul în care fiecare a perceput imaginea Romei și a locuitorilor ei.
Participarea la acest proiect constituie dovada dorinței de perfecționare continuă și preocuparea pentru îmbunătățirea competențelor de suport motivațional și educațional pentru elevi și părinți. Aceste competențe dobândite contribuie la completarea dezvoltării personale. După această experiență pozitivă considerăm ca am putea asigura transferul de cunoștințe dobândite privind metoda Gordon spre alți colegi din școală și comunitate. Susținem ideea managerului de proiect și a colegilor pentru a se face demersuri în vederea acreditării acestui program de formare. De asemenea, ca urmare a faptului că școala noastră este parteneră în acest proiect este un semn de recunoștință pentru munca depusă de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Parța, unitate de învățământ din mediul rural, și care încearcă să se alinieze metodelor moderne de abordare a activităților didactice și nedidactice folosite cu succes și de timp îndelungat de alte state ale Uniunii Europene.
Prin participarea la acest curs de formare ne-am îmbunătățit competențele psihopedagogice, de relaționare și comunicare, și de management al clasei de elevi. Studiind metoda Gordon avem convingerea că pentru o comunicare eficientă cu elevii este nevoie să găsim cele mai potrivite strategii de rezolvare a conflictelor. Folosind mesajele la persoana I, ascultarea activă, tehnica negocierii vom avea parte de o relaționare mai eficientă cu elevii. În timpul activităților coordonate de formatori ne-am cunoscut mai bine colegii de grup, ne-am împărtășit experiențele proprii, am învățat lucruri noi unii de la alții și am încercat să găsim împreună soluții pentru programele de îmbunătățire a climatului clasei. Pentru noi, participarea la această formare a reprezentat o experiență pozitivă, care ne-a dat ocazia să cunoaștem oameni plăcuți cu care am legat prietenii și cu care vom păstra legătura pentru a ne consulta în aplicarea metodei Gordon în școlile noastre.”

From ȘCOALA GIMNAZIALĂ PARȚA, PARTENERĂ ÎNTR-UN PROIECT EUROPEAN.. Posted by Scoala Parta on 9/18/2014 (5 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


CROSUL OLIMPIC 2014

Sâmbătă 31mai 2014 la stadionul DAN PĂLTINIȘANU din Timișoara a avut loc Crosul Olimpic. Manifestarea a fost organizată de Academia Olimpică Română – filiala Timiș, Direcția pentru Sport a județului Timiș și Inspectoratul Școlar al județului Timiș. Competiția a adunat la startul ei peste 250 de concurenți, la feminin și masculin, de la 10 ani, cel mai tânăr concurent , până la 61 de ani, cel mai vârstnic. Școala Gimnazială Parța a fost reprezentată la această competiție de 13 elevi (7 fete și 6 băieți), care au obținut următoarele rezultate:
FETE:
Bălan Andreea – clasa a VI-a, locul 11
Roman Kristine – clasa a VII-a, locul 18
Hrișcă Andreea – clasa a V-a, locul 19
Mateescu Roxana – clasa a VI-a, locul 26
Popa Dalia – clasa a V-a, locul 32
Hrișcă Loredana – clasa a VII –a, locul 45
Goda Andreea – clasa a VII-a, locul 75.

BĂIEȚI:

Șain Dănuț – clasa a V-a, locul 22
Goman Andrei – clasa a VI-a, locul 31
Irimescu Gavril – clasa a VIII-a, locul 49
Roman David – clasa a V-a, locul 54
Irimescu Daniel – clasa a VI-a, locul 68
Panczi Andraș – clasa a V-a, locul 97.

Ghidându-ne după dictonul olimpic „MENS SANA IN CORPORE SANO – MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS” și conștientizând că important e să participi și să treci linia de sosire, considerăm că am făcut o bună propagandă sănătății prin sport.
La final delegația de la Parța s-a fotografiat cu MARIA OLARU, actuala președintă a Academiei Olimpice Române – filiala Timiș și fosta multiplă campioană olimpică, europeană și mondială la gimnastică.


From Timeline Photos. Posted by Scoala Parta on 1/17/2014 (46 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ATLETISM

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ATLETISM, CLASELE III-IV, FAZA JUDEȚEANĂ

Sâmbătă 7 iunie 2014, la stadionul Politehnica din Timișoara, a avut loc etapa județeană a ONSS, ATLETISM , alergare de viteză 50 m și alergare de rezistență 600 m, fete și băieți, clasele III-IV.
La startul competiției au fost prezenți elevi de la mai multe unități de învățământ din Timișoara și din județ.
Școala Gimnazială Parța s-a prezentat la această competiție cu 12 elevi din clasele a III-a și a IV-a: CORDOȘ ANDREEA, SEMENICIUC ROXANA, CORBAN CRISTINA, STOICA DENISA, SILAGHI MELISA, STOICA IULIAN – clasa a III-a, BĂLAN NAOMI, GUGEANU MARIA, IRIMESCU CLAUDIA, GHERMAN RADU, NICOLAESCU CRISTIAN , PETRESCU FLAVIUS – clasa a IV-a.
La finalul competiției cele mai bune rezultate pentru Școala Gimnazială Parța au fost obținute de :
NICOLAESCU CRISTIAN – locul II, alergare de viteză 50 m.
SEMENICIUC ROXANA – locul III, alergare de viteză 50 m.
BĂLAN NAOMI – locul V, alergare de viteză 50 m.
BĂLAN NAOMI – locul IV, alergare de rezistență 600 m.
GHERMAN RADU – locul V, alergare de rezistență 600 m.


„OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ATLETISM, CLASELE III-IV, FAZA JUDEȚEANĂ

Sâmbătă 7 iunie 2014, la stadionul Politehnica din Timișoara, a avut loc etapa județeană a ONSS, ATLETISM , alergare de viteză 50 m și alergare de rezistență 600 m, fete și băieți, clasele III-IV.
La startul competiției au fost prezenți elevi de la mai multe unități de învățământ din Timișoara și din județ.
Școala Gimnazială Parța s-a prezentat la această competiție cu 12 elevi din clasele a III-a și a IV-a: CORDOȘ ANDREEA, SEMENICIUC ROXANA, CORBAN CRISTINA, STOICA DENISA, SILAGHI MELISA, STOICA IULIAN – clasa a III-a, BĂLAN NAOMI, GUGEANU MARIA, IRIMESCU CLAUDIA, GHERMAN RADU, NICOLAESCU CRISTIAN , PETRESCU FLAVIUS – clasa a IV-a.
La finalul competiției cele mai bune rezultate pentru Școala Gimnazială Parța au fost obținute de :
NICOLAESCU CRISTIAN – locul II, alergare de viteză 50 m.
SEMENICIUC ROXANA – locul III, alergare de viteză 50 m.
BĂLAN NAOMI – locul V, alergare de viteză 50 m.
BĂLAN NAOMI – locul IV, alergare de rezistență 600 m.
GHERMAN RADU – locul V, alergare de rezistență 600 m.”

From OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR, ATLETISM. Posted by Scoala Parta on 6/08/2014 (108 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Serbare de Crăciun

  ÎN  AȘTEPTAREA  CRĂCIUNULUI

Grupa mică

An  școlar 2013- 2014

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă preșcolarii grupei mici  au pregătit  o serbare intitulată ,,În așteptarea Crăciunului”. Copii au pregătit părinților, familiei, invitaților și nu în ultimul rând lui Moș Crăciun care a venit și anul acesta la copii cuminți un program special cu cântece și poezii.

La acest program au participat majoritatea preșcolarilor.

Copii au  recitat poezii și au încântat publicul cu două cântece: Omul de zăpadă și Celia-Ninge iar, ninge iar. La această sărbătoare fetele au fost costumate în îngerașe iar băieții în oameni de zăpadă.

La  sfârșit Moș Crăciun a împărțit copiilor premii de participare, au făcut poze după care au plecat spre casele lor încântați și foarte bucuroși de ziua aceasta care nu o vor uita  niciodată.

Prof.Înv.Preșc. Maria- Valentina Bizău

MOMENT DEDICAT NAȘTERII MÂNTUITORULUI

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacție, bucurie, creând buna dispoziție.

La pregătirea și realizarea serbărilor, copiii participă cu însuflețire și dăruire din dorința de a oferi spectatorilor momente de bună dispoziție, satisfacție, făcându-le viața mai frumoasă, mai plină de sens;

Aici toți am putut observa înclinațiile artistice ale copiilor noștri,  contribuind și încurajând dezvoltarea armonioasă a personalității lor.

Și cu ocazia serbării  Nașterii Mântuitorului, copiii din grupa mijlocie au împodobit programul cu poezii și cântece, la final fiind răsplătiți cu un premiu bogat și dulce.

           Prof. înv. preșc. Ana Sabou

Serbare Decembrie 2013

Grupa Mare

            Pentru serbarea realizată cu ocazia sărbătoririi Nașterii Domnului Isus Hristos, în data de 19 Decembrie 2013, preșcolarii grupei mari de la Grădinița P.N. Parța, au pregătit o scenetă numită ”Povestea Bradului”.

Prin această scenetă copiii, au arătat cum bradul a ajuns să fie împodobit de toți oamenii, în fiecare an, la această mare sărbătoare.

Moșului i-a plăcut foarte mult cum s-au pregătit copiii, iar l-a sfârșitul serbării i-a premiat pe copii.

Prof. înv. preșc. Loredana Cădărean

CLASA PREGĂTITOARE

VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN

            La români, sărbătorile de iarnă sunt adevărate sărbători de suflet. Ne revin puternic în minte şi în suflet amintirile copilăriei, ne amintim cu drag de mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, de nerăbdarea cu care aşteptam darurile sub pomul de iarnă.

În preajma sărbătorilor trăim nostalgia desăvârşirii noastre sufleteşti, deoarece sărbătorile de Crăciun ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil.Ne împăcăm cu noi înşine şi cu semenii noştri, prin iubire şi iertare, prin bucuria de a fi împreună şi de a deveni mai buni, mai darnici.

Un rol important în alegerea temei proiectului „Vine, vine Moş Crăciun” l-au avut întrebările pe care le pun de fiecare dată la început de iarnă: Când vine Moş Crăciun?; Dar Moş Nicolae?; Care vine primul?;De unde are el aşa de multe daruri?; De ce vine Moşul doar iarna?

Proiectul l-am realizat cu elevii pe parcursul unei săptămâni, perioadă în care le-a fost prezentată Legenda lui Moş Crăciun ; au avut loc discuţii referitoare la sărbătoarea Crăciunului; la semnificaţia obiceiurilor şi tradiţiilor; menţionarea prezenţei bradului cât şi confecţionarea unor felicitări, podoabe, stea, măşti de carnaval. La activitate au fost prezenţi şi câţiva părinţi ai elevilor.

Proiectul s-a finalizat cu prezentarea unui spectacol pentru părinţi, bunici, invitaţi care a avut loc în data de 19.12.2013, la Căminul cultural din Parţa.

Toţi copiii sunt fascinaţi de lumea lui Moş Crăciun, de obiceiurile de iarnă, de diferite povestiri religioase. Astfel, ei au participat cu multă plăcere şi entuziasm, învăţând poezii şi cântece specifice acestei sărbători.

La serbare au participat toţi cei 15 elevi ai clasei pregătitoare care au recitat poeziile:

–          Crăciunul copiilor   de Octavian Goga

–          Scrisoare lui Moş Crăciun    de Elena Farago

–          Ce ne-aduce Moş Crăciun?

–          Noapte de Crăciun    de Otilia Cazimir

–          Aşteptarea Moşului

–          Bine ai venit, Moş Crăciune!

şi au cântat:

–          Clopoţei

–          Astăzi s-a născut Cristos

–          Cântecul lui Moş Crăciun

La finalul serbării copiii l-au întâlnit pe Moş Crăciun care le-a oferit tuturor premii de participare

 înv. Dunca Monica

ÎN AȘTEPTAREA LUI MOȘ CRĂCIUN

CLASA  I

2013-2014

           Cu prilejul sărbătorilor de iarnă elevii clasei au organizat mai multe activități.

-Ca în orice clasă aspectul și aranjarea sălii au fost un bun prilej de a dezvolta copiilor creativitatea și dragostea pentru frumos.

-Pentru serbarea de Crăciun au fost pregătite și învățate poezii care au evocat momentul nașterii Mântuitorului și cele mai importante clipe pentru copii, sosirea lui Moș Crăciun .

-Învățarea colindelor strămoșești nu au lipsit din activitateta lor.(Astăzi s-a născut Cristos,Steaua sus răsare,Sus la poarta Raiuluiși Moș Crăciun)

-Serbarea de Crăciun se va organiza la Căminul Cultural împreună cu toate clasele din școală.Aici am invitat părinții și bunicii să se bucure împreună cu noi la momentul nostru artistic pe care l-am numit În așteptatrea lui  Moș Crăciun. În serbare vor fi recitate de către elevi poeziile și cântate colindele pregătite anterior.

La sfârșitul serbării elevii vor primi premii de participare la acest frumos proiect închinat sărbătorii de CRĂCIUN.

Înv. Faur Mariana

Pluguşorul copiilor

La serbarea organizată de elevii de la Şcoala Gimnazială Parţa, din data de 19.12.2013, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a naşterii Domnului, toţi elevii clasei a IV-a participă cu un program de urări intitulat: Pluguşorul copiilor.

În ajunul Anului Nou, se merge cu plugușorul în cete de flacăiși de bărbați de curând însurați. Aceștia pleacă cu Plugul(plugușorul), un străvechi obicei. Plugușorul a ajuns o urare obișnuită de recolte bogate, sănătate în anul care abia începe. Urarea de plugușor este de fapt un adevărat poem care deschide cu har, recurgând la elemente fabuloase, toate muncile agricole. Obiceiulde a merge cu plugușorul contribuie la veselia generală a Sărbătorilor de Anul Nou, plugușorul versuri colorează desfășurarea acestei sărbători de anul nou cu acele elemente care ilustrează una dintre principalele ocupații ale poporului nostru – agricultura și creșterea animalelor.
Prin intermediul acestei practici străvechi, oamenii își facură urari pentru fertilitatea pământului și belșugul gospodăriei.Tinerii pocnesc din bice casă alunge anul vechi și își acompaniază cântecul cu clinchete de clopoței, sunetul buhaiului și al talăngilor pentru a întâmpina cum se cuvine venirea noului an, care se dorește a fi mai roditor și mai îmbelșugat.
Plugușorul copiilor este tot un obicei străvechi agrar. În ajunul Anului Nou, cetele de copii intră din casă în casă să ureze, purtând bice (harapnice) din care pocnesc, buhaie (un instrument specific), clopoței, tălăngi etc. Urarea ce se face la plugușorul de anul nou este un lung poem în versuri, care prezintă succesiunea muncilor agricole – de la aratul ogorului până la coptul colacilor.

Se spune că obiceiul de a merge cu plugușorul de anul nou, este din perioada veche dacică.

Elevii clasei a IV-a, doresc să transmită părinţilor, bunicilor, cadrelor didactice, tuturor participanţilor la serbare şi nu în ultimul rând colegilor din şcoală, urările de bine, belşug, sănătate, prin intermediul versurilor cuprinse în Pluguşorul năzdrăvan al copiilor:

„Mâineanul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte
Şi-omîncepe a ura,
Pe la case a colinda.
Iarna-i grea, omătu-i mare,
Semnebuneanul are;
Semnebune de belşug,
Pentrubrazda de sub plug.”

Înv.GheraMihaela

PROGRAMUL ARTISTIC SUSŢINUT DE ELEVII CLASEI A V-A ÎN CADRUL PROIECTULUI „SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI”

S-A NĂSCUT MÂNTUITORUL!

             Programul artistic al clasei a V-a va debuta cu colindul „Într-o noapte sfântă”

 1. Colind – Într-o noapte sfântă

1.Intr-o noapte sfanta
Ingeri au vestit
C-a venit pe lume
Fiul Preaiubit
Vestea acesta buna
Lumea a cuprins
Si pe cer un astru
Mare s-a aprins.
Refren:
Haideti toti sa ne-nchinam
Lui sa ne-nchinam
Trupului trimis din cer
Colo-n Beltleem.
Pe Iisus sa-l Preamarim
Noi sa-l Preamarim
Lauda inimii sa-i dam
Sa ne veselim.

2.Cata bucurie
Ne-a venit de sus
Sa-l vedem pe Tatal
Prin Domnul Iisus
Intr-un staul rece-n
Scutece-nfasat
Pruncul Sfant asculta
Cantul minunat.
Refren: …

3.Cerul si pamantul
S-au unit prin El
Caci Iisus din staul
E Preasfantul miel.
El v-a creste mare,
Domn si Imparat
Sa ne dea iertare
De-orisice pacat.
Refren: …
Sa ne veselïm!

Programul va continua cu sceneta „Naşterea Mântuitorului”, în cadrul căreia elevii vor interpreta costumaţi după caz,  următoarele roluri:

Povestitori – Cozan Alexandra, Mersdorf Alexia, Sabou Damaris

Iosif – Dreguş Dinu

Maria – Popa Dalia

Hangiul – Maroşi Sebastian

Hangiţa – Hrişcă Andreea

Ruda – Minda Oana

Păstorii – Novacovici Călin

Vâlcu Flavius

Roman David

Lingurar Deni

Pantea Daniel

Şain Dănuţ

Magii – Coroamă Andrei, Vidaci Beniamin, Ungurean Alexandru

Îngerul – Dumitrescu Carla

Ca  şi recuzită, pe scenă se vor afla: un leagăn, paie, animăluţe.

Programul va continua cu interpretarea colindului „Creştinilor, noi astăzi…”

Crestinilor noi astazi
Un praznic mare-avem
Ca sa-l putem cunoaste,
Veniti la Viflaim!

Pe paie, intre vite, 
Iisus este strain, 
Sa-i ducem si noi daruri
Veniti la Viflaim!

Crestinilor, noi astazi 
Degraba s-alergam, 
Spre-a noastra mantuire 
Veniti la Viflaim!

La sfârşitul programului, elevii clasei a V-a vor adresa spectatorilor urarea:

Clasa a V-a vă urează Sărbători fericite şi un Nou An cu sănătate

                                                                        DIRIGINTE,

                                                                       PROF. DRĂGAN EMILIA

 SERBAREA NAȘTERII DOMNULUI

Clasa a VI-a

 Când cerul oțelit începe să cearnă primii fulgi și  clinchete de zurgălăi răsună vesel pe străzile argintii, încep să se aprindă lin lumini calde în sufletul fiecărui creștin și cele mai frumoase sentimente sunt dăruite celor din jur, parcă acum mai mult ca niciodată.Puritatea anotimpului devine simbol al credinței oamenilor și faptele lor bune o susțin.Copilul , martor al frumuseții și bucuriei cu care Sărbătorile transformă lumea înconjuratoare, este sensibilizat să-și manifeste dorința de lua parte la toate aceste transformări.

Activitatea de față se dorește a fi un cadru  de manifestare a acestei dorințe și, prin respectarea într-o manieră aparte a tradițiilor noastre specific românești își propune trecerea elevului prin experiențe care să-i cultive personalitatea și să-i dezvolte grija față de semeni și dragostea față de credință și frumos.

Elevii clasei a VI-a vor interpreta poezii și colinde închinate acestei sărbători creștine cu scopul de a retrăi, ca  în fiecare an, cu emoție și credință noaptea magică a Nașterii Pruncului Sfânt.

Prin colinde și poeziielevii clasei a VI-a vor însoți păstorii pe drumul nins de lună călăuziți de lumina sfântă a stelei din cer, rătăcind alături de Iosif și Maica Sfânta pe străzile din  Betleem în căutarea unui lăcas, preamărind Micuțul Prunc.

 

Prof. Diriginte, Radu Gruin         _________________

 

Serbarea clasei a VII-a 

In data de 19.12.2013, elevii clasei a VII-a au participat cu un scurt program artistic la realizarea serbarii de Craciun, organizata de Scoala Gimnaziala Parta.Serbarea s-a desfasurat la Caminul cultural al comunei Parta si au participat toti cei 21 de elevi ai clasei.Acestia au conceput si pregatit sceneta ,, Poveste de Craciun ‘’, avand ca personaje: bunica cu cei doi copii, cei trei copii bogati si mama lor, cei cinci copii saraci impreuna cu mama si tata, mosul si corul de copii ( 6 elevi ).

Prin aceasta sceneta toti trebuie sa invatam cum sa pretuim Craciunul si cum sa ne bucuram de el.  Bunica le spune celor doi nepoti o poveste. Pe lume exista multi copii bogati care nu pretuiesc sarbatoarea Craciunului, nu cred in Mos Craciun si stiu ca parintii sunt cei care le fac cadouri, fara sa creada in magia noptii de Craciun. Acestia nu asculta in jurul bradului colindele strabune ( asculta Mosule ce tanar esti ) decat atunci cand mama le atrage atentia     ( se canta Impodobeste mama bradul )

In lume exista si o familie de oameni sarmani care se pregatesc de noaptea sfanta de Craciun dupa puterile lor: mama impreuna cu fetele pregatesc cozonacii iar tatal cu baietii merg la padure sa taie un mic bradut si astfel sa asteptea noaptea nasterii Domnului si venirea lui Mos Craciun, cum se cuvine dupa datina. Tata le marturiseste copiilor ca si acum crede in Mos Craciun pentru ca in copilarie chiar l-a intalnit pe acesta.

Mosul se supara pe copii bogati care nu cred in el si ia de sub bradul acestora cadourile, lasandu-le trei catei de usturoi si le pune sub bradutul copiilor saraci ai caror parinti nu aveau bani de cadouri. Morala acestei povestiri este ca toti trebuie se credem in Mos Craciun si in sfiintenia acestei nopti magice si ca indiferent daca suntem bogati sau saraci trebuie sa ne iubim unii pe altii.( se canta Noapte sfanta de Craciun )

                                                                     Diriginte, prof. Buzila Virginia

 

Serbare de Crăciun

Clasa a VIII-a coordonaţi de profesor Borovic-Ivanov Mihaela au pregătit o scenetă cu titlul Isus s-a născut şi pentru tine…

Participanţii au fost toţi elevii clasei:

Povestitorul: Mersdorf-Rocan Karina;

Îngerul păzitor: Manea Bianca;

Familia Popescu:

Mama: Laţco Denisa;

Tata: Panczi Robert;

Fiica: Puşcaş Timoteea;

Fiul: Rădeanu Otniel;

Cerşetorul: Atudosiei Vasile;

Cătălin: Bălan Neemia;

Statui:

Iosif: Irimescu Cosmin;

Maria: Mracici Dragana;

Fulgii de nea: ceilalţi elevi.

Obiective:

-dezvoltarea unor abilităţi muzical-artistice legate de sărbătorirea Crăciunului;

-conştientizarea rolului tradiţiilor în viaţa comunităţii.

Sceneta scoate în evidenţă faptul că  e bine să ne îndreptăm atenţia şi asupra celor mai puţin norocoşi dintre oameni, a celor care poate nu au posibilitatea de a-şi petrece Crăciunul în familie din diverse motive pentru că, cel mai frumos cadou de Crăciun este să nu fi singur sau bolnav. Să ne amintim că Mântuitorul a venit şi a suferit pentru fiecare dintre noi şi, dacă putem, să încercăm şi noi, la rândul nostru, să alinăm suferinţa  sau poate …de ce nu?…să alungăm suferinţa semenilor noştri.

Prof. Borovic-Ivanov Mihaela


From SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI ISUS CRISTOS. Posted by Scoala Parta on 1/17/2014 (195 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Moș Nicolae din…Scoția

Ca de fiecare dată in ultimii 14 ani Moș Nicolae a venit din…Scoția.

Pentru preșcolarii și elevii de la Grădinița PN Parța și Școala gimnazială Parța luna decembrie a fiecărui an este încărcată de evenimente. După activitățile dedicate zilei de 1 Decembrie, Moș Nicolae a sosit cu tolba plină de cadouri tocmai din Scoția. Asociația The New Hope Trust din Peterhead, Scoția a adus, prin reprezentanții ei coordonați de doamna Caroline pachete pentru fiecare copil care își desfășoară activitatea în instituția noastră. Le mulțumim.


From MOȘ NICOLAE A VENIT DIN … SCOȚIA. Posted by Scoala Parta on 1/17/2014 (24 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2