Sa stii mai multe, sa fii mai bun 2013

 1. 1.     Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (inclusiv a celor din afara unităţii de învăţământ):
 • Școala gimnazială Parța: sala de clasă, sala de sport, balon, curtea școlii
 • Grădinița PN Parța: sala de grupă, locul de joacă al grădiniței
 • Timișoara, sala de spectacol a Teatrului de Păpuși Merlin
 • Cabinet Stomatologic – Dr. Terhesh
 • Brutăria Patraș SRL comuna Parța

 

 1. 2.     Obiectivele urmărite:
 • Educarea gândirii reproductive şi creative, inteligenţei, imaginaţiei, inventivităţii şi   spontaneităţii.
 • Crearea cadrului favorabil exprimării libere a tuturor copiilor/ elevilor
 • Cunoaşterea valorilor materiale şi spirituale ale poporului nostru, precum şi a obiceiurilor şi   tradiţiilor specifice sărbătorii pascale.
 • Insuflarea dragostei fată de tradiţii.
 • Asigurarea accesului copiilor/ elevilor la toate informaţiile de importanţă vitală pentru sănătatea umană şi protecţia mediului.
 • Încurajarea lucrului în echipă și promovarea spiritului de echipă/ fairplay
 • Dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos şi a unui comportament responsabil.
 • Înțelegerea și asimilarea normelor de legislație rutieră/ semnelor și regulilor de circulație.

 

 1. 3.     Modalităţi de evaluare a activităţilor:
 • dezbateri
 • jocuri de rol, dramatizări
 • observaţia sistematică
 • expoziţie cu lucrările realizate
 • album de fotografii/ poze
 • aprecieri verbale
 • chestionare

 

 1. 4.     Modalităţi de popularizare a activităţilor:
 • Expunerea la panou a activităților realizate
 • Lectorate cu părinții și prezentarea rezultatelor înregistrate
 • Publicarea activităților și a rezultatelor în ziarul local

 

 1. 5.     Rezultate înregistrate:
 • Exersarea comportamentelor în context diferite și îmbogățirea vocabularului active și pasiv pe baza experienței personale.
 • Formarea deprinderilor de a se exprima liber, de a lucra în echipă.
 • Au învăţat că trebuie să vizioneze spectscole specific vârstei, filme de calitate, să evite filmele cu scene de violenţă şi desene animate agresive.
 • Exersarea deprinderilor de prevenire şi protejare a sănătăţii individuale şi colective.
 • Familiarizarea  cu obiceiurile românilor, în preajma sărbătorilor pascale, trezindu-le interes şi  dragoste faţă de acestea.
 • Relaţionarea armonioasă cu cei din jur și îmbogățirea procesului de comunicare.
 • Elevii au afirmat  o atitudine degajată şi lipsită de emoţii pe toată perioada desfăşurării activităţilor.

 

 1. 6.     ANALIZA SWOT:

 

 1. a.      Puncte tari:
 • Colaborarea dintre cadrele didactice şi elevi au favorizat crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ.
 • Realizarea unui program atractiv de activităţi.
 • Participarea elevilor şi părinţilor la stabilirea temelor/ activităților pentru Programul,,Să ştii mai multe,să fii mai bun!’’.
 • Lipsa factorului de stres şi oferirea şansei elevilor de a lucra în echipă, de a lua iniţiative pe baza procesului de comunicare.
 • Stârnirea interesului pentru desfăşurarea unor activităţi plăcute şi relaxante, dar instructive.

 

 1. b.   Puncte slabe:
 • Lipsa fondurilor materiale pentru deplasarea elevilor în localitatea Timişoara, cu scopul de a vizita oraşul.
 • Lipsa fondurilor pentru procurarea şi altor materiale necesare desfăşurării acestor  activităţi (nu doar hârtie şi carton).
 • Lipsa de interes a unor elevi.
 • Timp limitat pentru a satisface într-o mai mare măsură diversitatea activităților propuse de către elevi și părinți.
 • Interes limitat al unor agenți economici în sprijinirea unor activități educative. (vizite, sponzorizări).

 

 1. c.    Oportunităţi:
 • Dezvoltarea personalităţii complexe a copiilor prin implicarea acestora în diferite tipuri de activităţi
 • Posibilitatea vizitării obiectivelor turistice din Timişoara şi împrejurimi
 • Promovarea ideilor proprii ale copiilor, părinţilor şi punerea lor în practică
 • Eficientizarea activităţilor prin implicarea activă a părinţilor.
 • Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat.
 • Accesarea proiectelor finanţate din surse extrabugetare pentru o mai bună desfăşurare a acestor activităţi.

 

 1. d.   Ameninţări:
 • Insuficienta conştientizare a unor părinţi privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în învăţământ.
 • Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice, care reduce implicarea familiei în desfăşurarea acestor activităţi.
 • Dezinteres la nivelul unor agenţi economici care ar putea încheia parteneriate cu şcoala.

 

 1. Recomandări, sugestii:
 • În cadrul  unor activităţi non-formale copilul învaţă prin joc, astfel îşi formează abilităţi şi îşi exersează rolurile pe care şi le va asuma/ îi vor fi impuse pe parcursul vieţii.
 • Accesul la Internet şi la o bibliotecă personală bine dotată.
 • Deviza permanentă pe care părinţii şi şcoala trebuie să o insufle copiilor în atitudinea lor comportamentală faţă de problemele vieţii şi cu deosebire faţă de această necesitate fiziologică vitală-alimentaţia este ,,cumpătarea’’.
 • Creşterea implicării părinţilor în activităţile şcolii.
 • Atragerea de sponsori pentru susţinerea activităţilor desfăşurate.

Anexe:

 1. a.      CD: fotografii, filme, prezentari ppt
 2. b.      Exemple de buna practică: materiale realizate, desene

  Nume şi prenume Director Prof. Drăgan Daniel


From Sa stii mai multe, sa fii mai bun, Scoala Parta 2013. Posted by Scoala Parta on 6/06/2013 (45 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.